contraband nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contraband nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contraband giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contraband.

Từ điển Anh Việt

 • contraband

  /'kɔntrəbænd/

  * danh từ

  sự buôn lậu; sự lậu thuế

  hàng hoá

  * tính từ

  lậu, lậu thuế

  contraband good: hàng lậu thuế

  contraband vessel: tàu buôn lậu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contraband

  * kinh tế

  buôn lậu

  hàng lậu thuế

  sự buôn lậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • contraband

  goods whose importation or exportation or possession is prohibited by law

  Similar:

  bootleg: distributed or sold illicitly

  the black economy pays no taxes

  Synonyms: black, black-market, smuggled