contrabandist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contrabandist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contrabandist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contrabandist.

Từ điển Anh Việt

 • contrabandist

  /'kɔntrəbændist/

  * danh từ

  người buôn lậu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contrabandist

  * kinh tế

  kẻ buôn lậu

  người buôn bán hàng cấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet