contraband control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contraband control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contraband control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contraband control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contraband control

    * kinh tế

    kiểm soát hàng lậu