contrabandage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contrabandage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contrabandage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contrabandage.

Từ điển Anh Việt

  • contrabandage

    xem contraband

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contrabandage

    * kinh tế

    hàng lậu