contrabandism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contrabandism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contrabandism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contrabandism.

Từ điển Anh Việt

  • contrabandism

    * danh từ

    thương nghiệp bất chính