contraband item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contraband item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contraband item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contraband item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contraband item

    * kinh tế

    hàng lậu