contraband vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contraband vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contraband vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contraband vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contraband vessel

    * kinh tế

    tàu chở hàng lậu