construction norm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

construction norm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm construction norm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của construction norm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • construction norm

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    định mức xây dựng