composition of force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

composition of force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm composition of force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của composition of force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • composition of force

    * kỹ thuật

    sự hợp lực

    toán & tin:

    tích các lực