collision excitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collision excitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collision excitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collision excitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collision excitation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    kích thích bằng va chạm