collector resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collector resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collector resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collector resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collector resistance

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điện trở collector

    điện trở cực góp