collector contact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collector contact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collector contact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collector contact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collector contact

    * kỹ thuật

    điện:

    tiếp điểm colectơ