chorda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chorda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chorda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chorda.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chorda

    * kỹ thuật

    y học:

    dây chằng, thừng