chordal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chordal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chordal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chordal.

Từ điển Anh Việt

 • chordal

  * tính từ

  có hình sợi dây

  (giải phẩu học) thuộc dây sống

  có sự hài hoà âm thanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chordal

  relating to or consisting of or emphasizing chords

  chordal assonance in modern music

  chordal rather than contrapuntal music