caps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caps.

Từ điển Anh Việt

 • caps

  * danh từ

  những chữ cái hoa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caps

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kiểu chữ hoa