buffalo gnat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buffalo gnat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buffalo gnat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buffalo gnat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • buffalo gnat

    Similar:

    blackfly: small blackish stout-bodied biting fly having aquatic larvae; sucks the blood of birds as well as humans and other mammals

    Synonyms: black fly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).