buffalo wing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buffalo wing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buffalo wing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buffalo wing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • buffalo wing

    crisp spicy chicken wings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).