buffalo bur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buffalo bur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buffalo bur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buffalo bur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • buffalo bur

    North American nightshade with prickly foliage and racemose yellow flowers

    Synonyms: Solanum rostratum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).