buffalofish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buffalofish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buffalofish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buffalofish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • buffalofish

    large carp-like North American fish

    Similar:

    buffalo fish: any of several large suckers of the Mississippi valley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).