bearing value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearing value

  * kỹ thuật

  giá trị chịu lực

  khả năng chịu lực

  cơ khí & công trình:

  giá trị chịu tải