bearing shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing shell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearing shell

  * kỹ thuật

  bạc lót (hai nửa)

  bạc ổ trục

  ống lót ổ trục

  ô tô:

  bạc lót hai nửa

  cơ khí & công trình:

  lớp bọc ổ trục

  hóa học & vật liệu:

  vỏ ổ trục