bearing liner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing liner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing liner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing liner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearing liner

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bao ổ bi

  bao ổ truyền

  điện lạnh:

  gối ổ đỡ

  cơ khí & công trình:

  lót trục

  máng lót ổ trục