bearing power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearing power

  * kỹ thuật

  lực đỡ

  lực gối

  cơ khí & công trình:

  sự chịu nén (của nền)