bearing capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearing capacity

  * kinh tế

  sức nở của nấm men

  * kỹ thuật

  khả năng chịu lực

  khả năng chịu tải

  sức chịu tải

  sức mang tải

  sức nâng

  tải trọng nâng

  toán & tin:

  tải dung