basal section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basal section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basal section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basal section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basal section

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mặt cắt đáy