basaltic stratum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basaltic stratum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basaltic stratum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basaltic stratum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basaltic stratum

    * kỹ thuật

    đá trap

    lớp bazan