aural transmitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aural transmitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aural transmitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aural transmitter.

Từ điển Anh Việt

  • aural transmitter

    (Tech) máy phát thính-thị/thanh-hình