aural detector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aural detector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aural detector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aural detector.

Từ điển Anh Việt

  • aural detector

    (Tech) bộ kiểm sóng âm thanh