aural harmonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aural harmonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aural harmonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aural harmonic.

Từ điển Anh Việt

  • aural harmonic

    (Tech) điều âm dựa trên thính giác