aural perception nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aural perception nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aural perception giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aural perception.

Từ điển Anh Việt

  • aural perception

    (Tech) cảm thụ bằng thính giác