amateur satellite-amsat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amateur satellite-amsat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amateur satellite-amsat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amateur satellite-amsat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amateur satellite-amsat

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vệ tinh nghiệp dư