amateurish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amateurish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amateurish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amateurish.

Từ điển Anh Việt

 • amateurish

  /,æmə'təri:ʃ/

  * tính từ

  tài tử, nghiệp dư, không chuyên

  không lành nghề, không thành thạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amateurish

  lacking professional skill or expertise

  a very amateurish job

  inexpert but conscientious efforts

  an unskilled painting

  Synonyms: amateur, inexpert, unskilled