almond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almond.

Từ điển Anh Việt

 • almond

  /'ɑ:mənd/

  * danh từ

  quả hạnh

  sweet almond: hạnh ngọt

  bitter almond: hạnh đắng

  (giải phẫu) hạch hạnh

  vật hình quả hạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • almond

  * kinh tế

  quả hạnh nhân

  * kỹ thuật

  y học:

  hạnh nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • almond

  small bushy deciduous tree native to Asia and North Africa having pretty pink blossoms and highly prized edible nuts enclosed in a hard green hull; cultivated in southern Australia and California

  Synonyms: sweet almond, Prunus dulcis, Prunus amygdalus, Amygdalus communis

  oval-shaped edible seed of the almond tree