allotment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotment.

Từ điển Anh Việt

 • allotment

  /ə'lɔtmənt/

  * danh từ

  sự phân công, sự giao việc (phần việc); sự định dùng (một số tiền vào việc gì)

  sự chia phần, sự phân phối; sự định phần

  phần được chia, phần được phân phối

  mảnh đất được phân phối để cày cấy

  (quân sự) sự phiên chế

  (quân sự) sự chuyển (một phần lương) cho gia đình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allotment

  * kinh tế

  cấp (ngân sách)

  dành

  sự phân phối

  việc phân phối cổ phiếu

  * kỹ thuật

  bộ phân

  bộ phận

  khu mỏ

  một phần

  sự cấp kinh phí

  sự phân bố

  sự phân phối

  hóa học & vật liệu:

  địa phần

  cơ khí & công trình:

  sự cấp vốn

  xây dựng:

  sự chia lô

Từ điển Anh Anh - Wordnet