allotment certificate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotment certificate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotment certificate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotment certificate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allotment certificate

    * kinh tế

    giấy báo phân phối cổ phiếu