airport transfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport transfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport transfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport transfer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airport transfer

    * kinh tế

    sự đưa đón tới sân bay