airport terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport terminal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airport terminal

    Similar:

    air terminal: a terminal that serves air travelers or air freight

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).