airport building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airport building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tòa nhà sân bay