airport pavement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport pavement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport pavement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport pavement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airport pavement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt sân bay