airportable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airportable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airportable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airportable.

Từ điển Anh Việt

  • airportable

    * tính từ

    mang được trên máy bay