airport runway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport runway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport runway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport runway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airport runway

    * kỹ thuật

    đường băng sân bay

    xây dựng:

    đường băng (sân bay)