airport art nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airport art nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airport art giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airport art.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airport art

    * kinh tế

    hàng mỹ nghệ bán ở sân bay