ageless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ageless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ageless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ageless.

Từ điển Anh Việt

  • ageless

    /'eidʤlis/

    * tính từ

    trẻ mãi không già

    (thơ ca) mãi mãi, đời đời, vĩnh viễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet