eonian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eonian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eonian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eonian.

Từ điển Anh Việt

  • eonian

    * tính từ

    vĩnh cữu; vô cùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet