affairs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affairs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affairs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affairs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • affairs

  * kinh tế

  công việc

  sự vụ

  tình hình tài chánh

  việc buôn bán

  việc làm

Từ điển Anh Anh - Wordnet