affair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affair.

Từ điển Anh Việt

 • affair

  /ə'feə/

  * danh từ

  việc

  it's my affair: đây là việc (riêng) của tôi

  mind your own affair: hãy lo lấy việc của anh

  (số nhiều) công việc, việc làm, sự vụ

  internal affair of a country: công việc nội bộ của một nước

  Department of Home affair: bộ nội vụ

  Department of Foreign affairs: bộ ngoại giao

  chuyện tình, chuyện yêu đương

  chuyện vấn đề

  affair of honour: vấn đề danh dự; cuộc đọ kiếm

  việc buôn bán; việc giao thiệp

  a profitable affair: việc buôn bán có lời

  to have an affair with somebody: có việc giao thiệp với ai

  (thông tục) cái, thứ, vật, đồ, món, chuyện

  this motor-cycle is a very complicated affair: cái mô tô này thật là một món phức tạp quá

  (quân sự) trận đánh nhỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • affair

  * kỹ thuật

  công việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet