liaison nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liaison nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liaison giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liaison.

Từ điển Anh Việt

 • liaison

  /li:'eizʤ:ɳ/

  * danh từ

  (quân sự) liên lạc

  a liaison officer: sĩ quan liên lạc

  quan hệ bất chính (nam nữ)

  (ngôn ngữ học) sự nối vần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • liaison

  * kỹ thuật

  sự liên kết

Từ điển Anh Anh - Wordnet