advertising wizardry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising wizardry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising wizardry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising wizardry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising wizardry

    * kinh tế

    ma thuật quảng cáo