advertising problem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising problem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising problem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising problem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising problem

    * kỹ thuật

    bài toán quảng cáo