advertising war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advertising war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advertising war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advertising war.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advertising war

    * kinh tế

    chiến tranh quảng cáo